Veelgestelde vragen

Algemene vragen

 Financiële vragen

 Procedurele vragen

 Wetgeving

 Overige vragen

Algemene vragen

Hoe regel ik een persoonlijke verzorgster via jullie?

U hoeft alleen een aanvraag bij ons te doen door het inschrijfformulier in te vullen, de rest doen wij voor u. 

Vinden jullie gegarandeerd een persoonlijke verzorgster voor mij?

Wij hebben de grootste database van Nederland. De kans dat wij geen persoonlijke verzorgster voor u hebben, is klein. Het kan echter voorkomen dat wij op het moment van uw aanvraag geen persoonlijke verzorgster hebben die aan uw opgegeven eisen voldoet. Als dit het geval is, hoort u dit binnen elf werkdagen na het indienen van uw aanvraag.

Wat als de persoonlijke verzorgster niet aan mijn wensen voldoet?

Op het moment dat wij een kandidaat voor u hebben gevonden, maakt u kennis. Als de persoonlijke verzorgster toch niet aan uw wensen voldoet of als u gewoon geen klik heeft, kunt u dit bij ons aangeven. Wij gaan dan voor u op zoek naar een nieuwe kandidaat. Wij blijven kosteloos zoeken naar een geschikte kandidaat voor u tot u een persoonlijke verzorgster heeft. Deze garantie geldt gedurende de hele looptijd van uw abonnement. 

Zijn jullie ook actief in mijn woonplaats?

Ja, wij zijn actief in heel Nederland. U kunt zich op onze site aanmelden. Daarna kunt u een persoonlijke verzorgster aanvragen.

Welke leeftijd heeft de persoonlijke verzorgster?

Onze persoonlijke verzorgster zijn minimaal zestien jaar oud.

Ik ontvang geen mail van jullie, hoe kan dat?

Het kan voorkomen dat meerdere e-mails van ons in uw 'spambox' of map met ongewenste mail terecht komen. Kijk dus ook af en toe in deze mappen. Mocht u dan alsnog geen e-mail van ons ontvangen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Kunnen jullie mij garanderen dat ik wordt gekoppeld aan een persoonlijke verzorgster met ervaring?

Wij streven naar goede persoonlijke verzorgster. Als u met zekerheid gekoppeld wilt worden aan een persoonlijke verzorgster met ervaring, verwijzen wij u graag door naar www.tophulp.nl. Hier staan uitsluitend persoonlijke verzorgster ingeschreven die hebben bewezen een tophulp te zijn.

Is de persoonlijke verzorgster altijd een vrouw?

Nee. Iedereen kan zich bij ons inschrijven. U krijgt dus niet per se een vrouwelijke persoonlijke verzorgster.

Wat wordt er gedaan om de kwaliteit van de persoonlijke verzorgster te vergroten?

Wij bieden al onze persoonlijke verzorgster een schoonmaaktraining aan om de kwaliteit te verbeteren. De persoonlijke verzorgster ontvangen hiervoor een certificaat. 

Financiële vragen

Hoe betaal ik mijn abonnement?

U betaalt de maandelijkse kosten via een automatische incasso. Wij zullen uiteraard nooit zonder uw toestemming geld van uw rekening afschrijven.

Ik heb nog geen persoonlijke verzorgster, moet ik al maandelijks betalen?

Nee. U betaalt pas als wij een persoonlijke verzorgster voor u hebben gevonden. Op dat moment start uw abonnement.

Betaal ik aan jullie of aan de persoonlijke verzorgster zelf?

U betaalt rechtstreeks aan de persoonlijke verzorgster. U betaalt de persoonlijke verzorgster altijd een standaard uurtarief van € 13,50. Maak met de persoonlijke verzorgster afspraken over de uitbetaling van de gewerkte uren. 

Betaal ik de persoonlijke verzorgster nog vakantiegeld?

Nee. Bij het uurtarief van € 13,50 zit het vakantiegeld al inbegrepen. 

Wat kan ik voor het uurtarief van € 13,50 van mijn persoonlijke verzorgster verwachten?

Alle taken in en rondom het huis die de persoonlijke verzorgster in uw opdracht uitvoert, vallen onder het uurtarief. Hierbij kunt u denken aan schoonmaaktaken, wassen, werk in de tuin of het halen van uw boodschappen.

Ik wil mijn abonnement opzeggen, hoe doe ik dat?

U sluit het abonnement altijd voor minimaal een jaar af. Na dit jaar kunt u uw abonnement per maand opzeggen. Dit doet u in uw persoonlijke account.

Waar zijn de maandelijkse kosten van het abonnement voor?

Met het schoonmaakabonnement heeft u veel voordeel. U betaalt maandelijks een klein bedrag voor dekking bij schade, garantie gedurende de looptijd van uw abonnement, vervangende hulp en ons online administratieprogramma.

Procedurele vragen

Moet ik zelf voor schoonmaakmiddelen zorgen of neemt de persoonlijke verzorgster die mee?

U dient zelf schoonmaakmiddelen te regelen. Via ons kunt u korting op kwalitatief goede schoonmaakmiddelen krijgen.

Hoe zit het met een contract tussen mij en mijn persoonlijke verzorgster?

Wanneer u een persoonlijke verzorgster in dienst heeft, heeft u wettelijk gezien een arbeidsovereenkomst met deze persoon. Dit kan zowel een mondelinge als een schriftelijke afspraak zijn over de inhoud van het werk, de uitbetaling van het loon, de werktijden enzovoort. U kunt hiervoor ons standaard contract gebruiken. U kunt dit contract downloaden zodra u een aanvraag hebt ingediend.

Wat moet ik doen als mijn persoonlijke verzorgster ziek is?

U kunt het beste een nieuwe dag afspreken om de uren in te halen. Volgens de Nederlandse wet (art. 7:629 lid 2 BW) moet u de eerste zes weken 70% doorbetalen. Dit is natuurlijk niet nodig als de gemiste uren ingehaald worden. Iedere persoonlijke verzorgster in Nederland heeft recht op doorbetaling bij ziekte. Als uw persoonlijke verzorgster erg lang ziek is, zoeken wij vervanging voor u.

Waar kan ik terecht met een klacht?

U kunt contact met ons opnemen. Onze medewerkers nemen uw klacht in behandeling en zoeken samen met u naar een passende oplossing. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u ons klachtenformulier invullen. Uw klacht wordt vervolgens door de directie nogmaals in behandeling genomen.

Wetgeving

Moet ik mijn persoonlijke verzorgster opgeven aan de Belastingdienst?

Als uw persoonlijke verzorgster maximaal drie dagen per week bij u werkt, dan valt deze onder de regeling 'vrijgesteld huispersoneel'. Alle werkzaamheden die in en rondom de woning plaatsvinden vallen onder deze regeling. Concreet houdt de regeling in dat u als opdrachtgever geen loonbelasting en premies afdraagt als u maximaal drie dagen per week met dezelfde persoonlijke verzorgster samenwerkt. De persoonlijke verzorgster hoeft zich niet in te schrijven bij de KvK en geen btw te heffen. 

U moet uw persoonlijke verzorgster wel aanmelden bij de Belastingdienst als deze vier of meer dagen per week bij u werkt. In dit geval dient u tevens zelf de salarisadministratie uit te voeren. Let er op dat u uw persoonlijke verzorgster op tijd bij de Belastingdienst aanmeldt. Indien u de salarisadministratie niet zelf kunt of wilt uitvoeren, kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen u dan, indien gewenst, in contact brengen met een administratiekantoor.

Is mijn persoonlijke verzorgster aansprakelijk voor schade?

Nee. In ons abonnement is vergoeding voor schade, ongevallen of diefstal opgenomen. U kunt een schadeclaim indienen via deze vergoeding. Als de schade niet gedekt wordt door uw eigen verzekering of als u eigen risico moet betalen, kunt u terugvallen op deze vergoeding.

Overige vragen

Is het ook mogelijk om jullie in te schakelen als er sprake is van zorgbehoefte?

Ja. Als u een Persoonsgebonden Budget (PGB) ontvangt, verwijzen wij u door naar www.pgb-huishoudelijkehulp.nl. Deze website is ook een initiatief van ons, maar richt zich speciaal op mensen die een PGB ontvangen.

PGB is een bijdrage die u ontvangt wanneer u wegens ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig hebt en is een alternatief voor reguliere zorg via een zorginstelling. Is er sprake van een zorgbehoefte, maar ontvangt u geen Persoonsgebonden Budget? Neem dan contact op met uw gemeente (WMO). Zij kunnen nagaan of u recht hebt op PGB.

Kan ik voor mijn bedrijf een persoonlijke verzorgster aanvragen?

Ja. Via Schoonmaakstervoorbedrijven.nl kunt u een persoonlijke verzorgster aanvragen voor uw bedrijf. 

Ik ben op zoek naar een persoonlijke verzorgster tijdens mijn zwangerschap en na de bevalling. Kan dat?

U kunt een tijdelijke persoonlijke verzorgster regelen via Huishoudhulprondombevalling.nl.