Wet- en Regelgeving


Regeling Dienstverlening aan Huis


In bovenstaand filmpje leggen we uit hoe de Regeling Dienstverlening aan Huis werkt.

Sinds 2007 is de 'Regeling Dienstverlening aan Huis' van kracht. Deze regeling is door de overheid in het leven geroepen om wit werken te bevorderen. Het is namelijk niet mogelijk om intensief te controleren op zwart werken. De hulp kan door deze regeling zijn of haar diensten goedkoper aanbieden en voor de opdrachtgever scheelt deze regeling behoorlijk wat werk. Er hoeven geen administratieve verplichtingen voldaan te worden en er hoeft ook geen loonbelasting of premie betaald te worden.

Voorwaarden
Een persoonlijke verzorger valt onder de Regeling Dienstverlening aan Huis als deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De verzorger voert de taken zelf uit
 • U betaalt de verzorger tenminste het wettelijk minimumloon, wanneer u uw persoonlijke verzorger via ons zoekt dan is dat altijd het geval
 • Er is sprake van een gezagsverhouding, u bent de werkgever en de persoonlijke verzorger is de werknemer
 • De verzorger werkt maximaal 3 dagen per week voor u
 • U dient de verzorger 8% vakantietoeslag te betalen. Wanneer u uw persoonlijke verzorger via ons zoekt, dan betaalt u hier niets extra voor
 • De verzorger heeft recht op vakantie, ook hier betaalt u bij ons niets extra voor
 • De verzorger dient de inkomsten op te geven aan de Belastingdienst
 • U heeft geen ontslagvergunning nodig als u de verzorger wilt ontslaan. U dient wel de afgesproken opzegtermijn in acht te nemen
 • U hoeft geen loonbelasting en werknemersverzekering af te dragen

Bij ziekte van de persoonlijke verzorger raden wij u aan om in overleg een 'inhaaldatum' te plannen. Datzelfde geldt voor de vakantie van de persoonlijke verzorger. Het recht op vakantie is al verrekend in het loon van de verzorger. 

De taken van de persoonlijke verzorger
De persoonlijke verzorger komt bij u in huis om u te helpen bij de persoonlijke verzorging. Hierbij kunt u denken aan het wassen, scheren, aankleding en helpen bij het eten en drinken. Maar de persoonlijke verzorger mag volgens de Regeling Dienstverlening aan Huis ook nog enkele andere taken uitvoeren:

 • Boodschappen doen
 • Medicijnen ophalen
 • De hond uitlaten
 • Oppassen
 • Huishoudelijke hulp

Er wordt vaak gedacht dat alle taken in en om het huis moeten worden uitgevoerd. Dit is niet het geval. Wanneer u verzorging wenst op een andere locatie dan kunt u dit met de persoonlijke verzorger regelen en afspreken.

Het contract
Als u een PGB ontvangt dan bent u verplicht om een contract op te stellen met uw zorgverlener. In dit contract dient u alle afspraken vast te leggen tussen u en de persoonlijke verzorger. Denk hierbij aan het uurloon, de werktijden, de looptijd en de werkzaamheden. Dit contract hebt u nodig om uw uitgaven te kunnen verantwoorden aan uw zorgkantoor. Als u uw persoonlijke verzorger via ons zoekt dan kunt u een voorbeeldcontract downloaden.

Wet koop op afstand

Wanneer u een aankoop via de telefoon of via internet doet wordt dit vaak gezien als een koop op afstand. Hierbij komt u vaak in aanmerking voor de 'Wet koop op afstand'. Dit houdt in dat u zeven werkdagen bedenktijd krijgt als u een product op afstand koopt. Maar niet alle aankopen via de telefoon of het internet zijn kopen op afstand. De uitzonderingen vindt u hieronder:

 • Reizen die u op internet boekt
 • Tijdsgebonden producten zoals tijdschriften
 • Producten die u speciaal laat maken
 • Producten die snel kunnen bederven
 • Een dienst die u meteen wilt laten beginnen

Bij ikzoekpersoonlijkeverzorging.nl geldt de wet koop op afstand ook niet. Bij ons vraagt u namelijk een product dat speciaal voor u op maat wordt gemaakt. Daarnaast geeft u ons toestemming om direct op zoek te gaan naar een geschikte verzorger. De dienst die wij u aanbieden wordt direct na een aanvraag gestart.

Wel bieden wij u de mogelijkheid om op zoek te gaan naar een andere verzorger. Mocht de gevonden verzorger niet aan uw wensen voldoen dan dient u dat bij ons aan te geven. Wij gaan dan gratis voor u op zoek naar een geschiktere verzorger.

Ziekte

Als de schoonmaakster ziek is, moet u officieel gezien de eerste zes weken 70% doorbetalen (art. 7:629 lid 2 BW). Toch merken we dat de meeste mensen afspreken dat de schoonmaakster op een andere dag langs komt om de uren in te halen. U kunt dit zelf met de schoonmaakster afspreken en eventueel vastleggen in het contract. 

Indien de schoonmaakster langdurig ziek is, kunt u bij ons wel een nieuwe schoonmaakster aanvragen. Dit valt meestal nog onder onze garantie. Schrijf u nu in en profiteer van onze Service!